ถึงแม้ความชำนาญงานของช่างผู้ปฏิบัติงาน เกิดจากประสบการณ์ และการฝึกฝนตนเอง แต่นั่นยังไม่เพียงพอ กับมาตรฐานงานเคลือบแก้วของ Thailand Quartz Club ที่ต้องการ เพราะ เราต้องการงานเคลือบแก้วระบบพ่นที่มีคุณภาพ โดยมืออาชีพคนไทย และเป็น ผลงานที่ มืออาชีพชาวญี่ปุ่นยังยอมรับ

ผู้เชี่ยวชาญของเรา เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ตามศาตร์ของการเคลือบแก้วในแต่ละระบบ โดยเรามีผู้เชี่ยวชาญงานเคลือบแก้วระบบพ่น Quartz Glass Coating และ ผู้เชี่ยวชาญ งานเคลือบแก้วระบบทา ที่ทำงานประสานกัน ให้ความรู้ ทั้งภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ

โดยไปทำเทรนนิ่งให้สมาชิกของเราถึงที่ศูนย์บริการทุกสาขา ทั่วประเทศ ทั้งก่อนเปิดบริการ และ หมั่นไปตรวจสอบคุณภาพงานเคลือบแก้ว หลังจากศูนย์บริการเปิดดำเนินงานไปแล้ว เพื่อให้มั่นใจว่า คุณภาพงานเคลือบแก้ว เทียบเท่าศูนย์บริการมืออาชีพในประเทศญี่ปุ่น