Thailand Quartz Club จะไม่ใช่ศูนย์บริการเคลือบแก้วที่มี จำนวนสมาชิกมากที่สุด แต่ เรามุ่งมั่นสู่ความเป็น “ศูนย์บริการเคลือบแก้วระดับพรีเมียมที่มีคุณภาพที่สุด”

เพราะคำนิยาม คำว่า “ศูนย์บริการระดับพรีเมียม” ของเรา ไม่ใช่เป็นเพียง พื้นที่ สำหรับปฏิบัติงานเท่านั้น แต่ “ศูนย์บริการเคลือบแก้วระดับพรีเมียม” ที่แท้จริงแล้ว สำหรับ สมาชิกของ TQC คือ มาตรฐานใหม่ ของวงการเคลือบแก้วมืออาชีพ

เราคัดเลือกทำเล ที่มีความเหมาะสม ขนาดของพื้นที่ ที่ใหญ่ สามารถรองรับปริมาณ ของรถยนต์ที่รับบริการ และ รอรับบริการ รถทุกคันต้องมีที่จอดเฉพาะ ได้รับการ ปกป้องจากแสงแดดและฝุ่นละออง ขนาดพื้นที่ทุกตารางเมตร ต้องมีความเป็นสัดส่วน ห้องปฎิบัตงานเคลือบแก้วต้องป้องกันฝุ่นละออง มีเครื่องปรับอากาศเพื่อควบคุม อุณหภูมิให้คงที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยคุณภาพ สำหรับงานเคลือบแก้วระบบพ่นของเรา

โดยผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่นจะเป็นผู้ตรวจสอบ และ ให้คำแนะนำในการออกแบบให้มี ลักษณะใกล้เคียง และมีความพร้อมไม่ต่างจาก ศูนย์เคลือบแก้วระดับมืออาชีพที่ญี่ปุ่น