แท้จริงแล้ว เคลือบแก้วระบบพ่น Quartz Glass Coating นั้นถูกคิดค้นและมีต้นกำเนิดมาจาก อุตสาหกรรมสีรถยนต์ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งวิธีพ่นสีรถยนต์นั้นจะมี สารประกอบ วัตถุดิบ และ กรรมวิธีเฉพาะในระบบพ่น

กล่าวคือ ระบบพ่นสีรถยนต์เป็นต้นแบบของเทคนิคงาน เคลือบแก้วระบบพ่นซึ่งหัวใจหลักจะอยู่ที่ สารประกอบ Silica Quartz ของเคลือบแก้วระบบพ่นจะถอดเอาความสามารถพิเศษใน อุตสาหกรรมพ่นสีรถยนต์มาคือ “การพ่นละอองสารโดยไม่ทิ้งคราบ ไม่ต้องใช้ผ้า หรือ วัสดุใดๆเช็ดตาม”

พ่นจนละอองฟุ้ง ก็ไม่มีของเหลวตกค้าง เพราะละอองเหลวซึ่งเป็นเพียงสารนำพาโมเลกุล Silica Quartz เข้าสู่พื้นผิวรถยนต์ และของเหลวดังกล่าวจะละเหยไปในอากาศอย่างรวดเร็ว ดังเช่นงานพ่นสีรถยนต์ในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นเทคนิคเดียวกัน

และนี่คือ ข้อแตกต่างระหว่าง เคลือบแก้วจากระบบพ่น กับ งานเคลือบแก้วด้วยการพ่น