เพราะ งานเคลือบแก้วระบบพ่น แท้จริงแล้วมีจุดกำเนิดเดียวกับ งานทำสีรถยนต์ ด้วยระบบพ่น ในประเทศญี่ปุ่นประเทศที่เป็นผู้นำของอุตสาหกรรมยานยนต์ และ เป็นระบบที่ใช้ในโรงงานผลิตรถยนต์ชั้นนำหลายแห่งในญี่ปุ่นจนถึงปัจจุบัน ซึ่งแน่นอนว่า ขั้นตอนการพ่น จะไม่มี และ ไม่จำเป็นจะต้องใช้ผ้าหรือวัสดุใดๆในการเช็ดตามเลย

เพราะคุณสมบัติหลักของระบบพ่น ด้วยเทคโนโลยี Quartz Glass Coating ได้ใช้ระบบ การระเหยแบบใหม่ ที่ใช้ในงานพ่นสีของอุตสาหกรรมรถยนต์ ที่ให้ประสิทธิภาพในการแยกของเหลวที่อยู่ใน ละอองสารซีลีก้า 9H ออกไป หลังจากที่ละอองซีลีก้า นั้นไปตกกระทบกับชั้น compound บนผิวสีรถยนต์แล้ว

ทำให้ไม่มีของเหลวใดๆ ตกค้างหลังการทำปฏิกริยาเหลืออยู่ ไม่ต้องใช้ผ้าเช็ดตาม หมดกังวล ว่าสารซีลีก้าจะถูกเช็ดออกไป และ การเกิดริ้วรอยขึ้นในขณะปฏิบัติงาน